Najciekawsze muzea w Warszawie

Najciekawsze muzea w Warszawie

Muzeum to instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory z różnych dziedzin. W Polsce funkcjonują liczne muzea historyczne, muzea literackie, muzea techniczne i wiele innych. Część z nich gromadzi zbiory z całego kraju, inne skupiają się na jednym mieście, jednym artyście, jednej dziedzinie sztuki. Najwięcej muzeów funkcjonuje w Warszawie, co jest całkowicie zrozumiałe, zważywszy na rangę, wielkość i historię miasta. Za najciekawsze muzea w Warszawie możemy uznać te, które notują największą liczbę odwiedzin i o których żywo dyskutuje się zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Planując wycieczkę do Warszawy, z całą pewnością należy uwzględnić wizytę w Muzeum Narodowym. Warto przy tym pamiętać, że spacer po muzeum nie będzie zajęciem na chwilę, a dokładne obejrzenie udostępnionych zabytków zajmie sporo czasu (jest to największe muzeum Warszawy i jedno z największych w kraju). Ci, którzy zdecydują się odwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie, z pewnością nie będą żałować poświęconego czasu. Dzięki wycieczce jeszcze lepiej poznają historię i kulturę swojej ojczyzny.

Muzeum Narodowe nie jest nową instytucją kultury, bo zostało powołane już w 1862 roku, początkowo jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. Na przestrzeni lat zmienił się sposób funkcjonowania instytucji, jej ranga, wielkość, ale i nazewnictwo. Obecnie zbiory muzeum podzielone są na siedemnaście działów merytorycznych.

Najciekawsze muzea w Warszawie – historia państwa i miasta

Wspomniane wyżej Muzeum Narodowe w Warszawie gromadzi zbiory dotyczące historii całego kraju. Natomiast historię miasta opowiadają inne muzea w Warszawie, na czele z Muzeum Warszawy (dawniej Muzeum Historyczne m.st. Warszawy).

Muzeum Warszawy, jak sama nazwa wskazuje (nazwa nadana w 2014 roku), jest instytucją kultury gromadzącą i prezentującą zbiory związane z historią miasta. Zbiory te są bardzo liczne – muzeum zajmuje jedenaście kamienic i trzy dziedzińce. Gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory z zakresu archeologii, malarstwa, grafiki, ikonografii, rzeźby, rzemiosła artystycznego, numizmatyki i rysunków architektonicznych.

Z historią miasta nieodzownie wiąże się niezwykle ważne wydarzenie, jaki było Powstanie Warszawskie. Omawiając temat najciekawsze muzea w Warszawie, nie sposób zatem pominąć Muzeum Powstania Warszawskiego. Placówka została otwarta 31 lipca 2004 roku, czyli dokładnie w przeddzień sześćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wcześniej, od 1983 roku, instytucja funkcjonowała jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego, ale nie prowadziła działalności na tak szeroką skalę. Obecnie muzeum gromadzi i prezentuje zbiory związane z Powstaniem Warszawskim, ale oprócz tego prowadzi działalność  naukowo-badawczą i edukacyjną.