Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie

Instytucje kultury w Polsce można podzielić na samorządowe i państwowe. Te ostatnie tworzone są przez ministrów i kierowników urzędów centralnych – uznano je za ważne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i całego kraju, a największe z nich cieszą się uznaniem na arenie międzynarodowej. Jedną z największych instytucji kultury w Polsce jest Muzeum Narodowe w Warszawie.

Krótko o historii Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Zostało założone w 1862 roku i początkowo nosiło nazwę Muzeum Sztuk Pięknych, ponadto mieściło się w tym samym budynku, co Szkoła Sztuk Pięknych. Powołanie Muzeum, Szkoły, ale też Biblioteki Głównej odbyło się na mocy ustawy o Wychowaniu Publicznym w Królestwie Polskim.

W kolejnych latach ranga Muzeum stopniowo wzrastała. Mimo iż początkowo gromadzono tam przede wszystkim dzieła malarzy zagranicznych, to stopniowo dochodziło do wzbogacania zbiorów  o kolekcje od ofiarodawców. W końcu, w 1916 roku, Muzeum przejęło miasto, a nazwę instytucji zmieniono na Muzeum Narodowe. Odtąd gromadzono tam w sposób planowany zarówno zbiory zagraniczne, jak i polskie.

Dwudziestolecie międzywojenne i II woja światowa

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Muzeum Narodowe znalazło ważne miejsce w planach nowego państwa i jego stolicy. W końcu, po licznych zawirowaniach, w 1926 roku powrócono do sprawy związanej z wybudowaniem nowego gmachu. Ostatecznie modernistyczny gmach wzniesiono w latach  1927–1938. Muzeum Narodowe stało się jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych instytucji kultury w kraju. Mimo że gmach uległ uszkodzeniu w czasie obrony Warszawy w 1939 roku, a w czasie wojny podobny los spotkał wiele eksponatów, to jednak dzięki wysiłkowi pracowników muzeum ich większą część udało się uratować. Duże znaczenie ma także to, iż dokumentowano wywożone do Rzeszy eksponaty, co w kolejnych latach dało podstawy do ubiegania się o zwrot zabranych przedmiotów.

Muzeum Narodowe po wojnie

Po wojnie muzeum zostało znacjonalizowane i rozpoczęto akcję rewindykacyjną. Wkrótce zbiory Muzeum powiększyły się czterokrotnie w stosunku do stanu liczbowego sprzed wybuchu wojny. Instytucja cały czas się rozwijała i prowadziła działalność naukową. W końcu podjęto decyzję o rozbudowie gmachu, co też uczyniono w latach 1964-1972. Z kolei w okresie 1995-2007 Muzeum podane zostało gruntownym remontom i modernizacji, przeprowadzono również reformę organizacyjną. Ostatnie przekształcenie działów merytorycznych instytucji miało miejsce w 1996 roku, po tym, gdy rok wcześniej od Muzeum Narodowego odłączyły się muzea w Łowiczu i Krośniewicach, Muzeum Pałac w Wilanowie i Łazienki Królewskie w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Warszawie dzisiaj

Na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie możemy przeczytać, że zgromadzone dziś zbiory liczą ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej. Są to eksponaty z różnych epok, od antyku do współczesności. Obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, fotografie, numizmaty. W zbiorach Muzeum znalazły się również przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.