Obiekty noclegowe w Polsce – krótka analiza

Obiekty noclegowe w Polsce – krótka analiza

Planując wyjazd do miejscowości turystycznej, interesujemy się nie tylko tym, z jakiego rodzaju atrakcji będziemy mogli skorzystać, ale również tym, jak wygląda tamtejsza baza noclegowa. Często możemy usłyszeć termin „dobrze rozwinięta baza noclegowa”. Co to oznacza w praktyce?

Zagospodarowanie turystyczne

Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. Zagospodarowanie turystyczne obejmuje obiekty noclegowe, a także szereg obiektów i urządzeń towarzyszących, powalających na przebywanie poza miejscem zamieszkania w warunkach w jakimś stopniu zbliżonych do domowych. To, czy w obcym miejscu będziemy mogli poczuć się niemal jak we własnym domu, uzależnione jest od wielu czynników. Istotny jest m.in. typ obiektu noclegowego i wyposażenie pomieszczeń, z których będziemy korzystać. Nie bez znaczenia jest także to, czy i w jakim stopniu będziemy narażeni na kontakty z innymi gośćmi oraz czy obiekt znajduje się w ścisłym centrum miasta, na obrzeżach, czy też daleko od zabudowań miejskich.

To, jak przedstawia się stopień i typ zagospodarowania turystycznego w danym rejonie, uzależnione jest przede wszystkim od uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Można spodziewać się, że w rejonach górskich, gdzie znajduje się szereg niewielkich, malowniczych miejscowości, bazę noclegową będą stanowiły rodzinne pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, jak i kwatery prywatne. Natomiast w centach dużych miast z łatwością znajdziemy luksusowy hotel lub apartament.

Jakie obiekty noclegowe spotykamy w Polsce?

W świetle prawa polskiego wyróżniamy kilka kategorii obiektów wchodzących w skład bazy noclegowej i są to: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, pola biwakowe, schroniska i schroniska młodzieżowe. Z kolei Główny Urząd Statystyczny klasyfikuje następujące obiekty noclegowe: motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe i kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kempingi, pola biwakowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, hostele czy zakłady uzdrowiskowe.

Z powyższego wynika, że w Polsce funkcjonuje wiele bardzo różnych obiektów noclegowych. Oczywiście nie wszystkie spotkamy w jednej miejscowości turystycznej, gdyż lokalne rynki często rządzą się swoimi prawami. Otwierają się takie obiekty, na które istnieje zapotrzebowanie. W przeciwnym razie inwestycja w nowy hostel czy kemping mogłaby okazać się niepotrzebnym wydatkiem.